Om oss

Vi förlitar oss på vår internationella erfarenhet och tvärvetenskapliga forskning för att hjälpa dig att utveckla de

 kunskaper, färdigheter och attityder som behövs för att förändra din organisations arbetskultur och frigöra mångfaldens fulla potential

MISSION

NOIWE:s uppdrag är att stödja den privata och offentliga sektorn, inklusive skolor och universitet, i deras ansträngningar att främja enade gemenskaper och team som kan arbeta konstruktivt med och för mångfald och inkludering. Vi har skapat tjänster (utbildningar och verktyg) som är skräddarsydda för att möta våra kunders behov och visioner. Vårt unika tillvägagångssätt bygger på mer än 12 år av forskning och praktisk erfarenhet som våra teammedlemmar har skaffat sig inom området mänskliga rättigheter samt sociala och pedagogiska vetenskaper.

De pedagogiska modeller och innovativa aktiviteter som vi har utvecklat och testat bygger på de filosofiska och praktiska principerna för transformativt lärande. De har visat sig vara effektiva när det gäller att omvandla och lösa konflikter kring mångfald och att stärka deltagarna i deras ansträngningar att främja en inkluderande kultur.

OM GRUNDAREN

Dr Cappiali är grundare av och VD för NOIWE. För närvarande är hon senior forskare vid Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI), med finansiering från Vinnova-MSCA Seal of Excellence Fellowship (2021-2023). Dr Cappiali har en solid tvärvetenskaplig och internationell utbildning samt forskningserfarenhet inom samhällsvetenskap och utbildning i mänskliga rättigheter. Hon fokuserar på migration, genus, mångfald, integration och diskriminering. Hon har en doktorsexamen från Université de Montréal i Kanada. Hon har fått sina viktigaste kunskaper om mångfald, inkludering och mänskliga rättigheter genom att arbeta med och för utsatta grupper i flera länder och har forskat vid några av de mest prestigefyllda universiteten i världen, bland annat Cornell University (USA), Toronto University, McGill University (Kanada), European University Institute (Italien) och Lunds universitet (Sverige).

Global Goals
Global Goals

Seal of Excellence/Marie Sklodowska-Curie Actions (2020) En EU-kvalitetsmärkning för förstklassiga innovationsidéer som är värda att investera i.

Vinnova MSCA-Seal of Excellence Fellowship För ett projekt om diskriminering och exkludering av utsatta kvinnor och minderåriga i Marocko

VISION OCH MÅL

Stärka organisationer, ledare och team

I dag måste privata och offentliga organisationer samarbeta för att bygga enade gemenskaper som kan blomstra i en allt mer mångfacetterad och sammankopplad värld. För att möta dina behov använder vi avancerade, vetenskapligt baserade metoder och verktyg som är skräddarsydda för ditt företag och dess vision för att hjälpa dig att utveckla en kultur av inkludering och en enad gemenskap som kan arbeta konstruktivt med och för mångfald och inkludering.

 

Att arbeta i internationella och varierande arbetsmiljöer kräver anpassningsförmåga och kreativitet. Vi kan hjälpa ditt företag att frigöra sina dolda styrkor och talanger genom att ge dina anställda möjlighet att föreställa sig och börja skapa en annorlunda och hållbar framtid.

VARFÖR ARBETA MED OSS?

Flera metoder används idag för att identifiera utmaningar och främja mer inkluderande arbetsmiljöer.

Vi främjar ett djupare tillvägagångssätt. Vi erbjuder inte bara innovativa strategier för en mer jämlik och inkluderande arbetsmiljö för alla, utan framför allt hjälper vi er att skapa förutsättningar för en säker, förtroendefull och blomstrande organisation genom lagarbete. Detta kommer i sin tur att hjälpa ditt företag att utveckla kunskap, färdigheter och attityder för att bättre kunna identifiera nuvarande och framtida utmaningar.

Tillsammans med oss kan du få värdefulla insikter om hur du kan främja proaktiva och konstruktiva dialoger som skapar grunden för mer kreativa, flexibla och fantasifulla teammedlemmar och företag.

 

1. VI BEDÖMER DINA BEHOV

2. VI UTVÄRDERAR UTVECKLINGEN.

3. VI FÖLJER UPP RESULTATET

 

Vi har utvecklat ett omfattande, dynamiskt och flexibelt tillvägagångssätt för att maximera effekten av våra insatser och för att matcha dina behov och mål.