Inkludering är allas angelägenhet

Gör mångfald till en resurs och skapa en vinnande kultur kring, genom och för inkludering

FRIGÖR DIN POTENTIAL

Varför mångfald och inkludering bör vara högsta prioritet i din organisation

INKLUDERING OCH UTBILDNING

Forskning visar att inkluderande utbildning har en positiv effekt på alla deltagare — inte bara på dem med särskilda behov

JÄMLIKHET OCH UTBILDNING

Utbildning är ett grundläggande verktyg i kampen mot ojämlikhet mellan könen och andra former av diskriminering

MÅNGFALD OCH INNOVATION

Företag med mer mångfald än genomsnittet har högre innovationsintäkter

KÖN OCH PRESTATION

Företag med fler kvinnor på ledande positioner presterar konsekvent bättre än företag där kvinnor utgör mindre än hälften av dem

Global Goals

Utbildning och verktyg för förändring

I dag måste organisationer, ledare och team medlemmar arbeta tillsammans för att utveckla enade gemenskaper som klarar sig i en allt mer mångfacetterad och sammankopplad värld. Vi hjälper dig att utveckla en inkluderande kultur genom att använda avancerade, vetenskapligt baserade metoder och verktyg som är skräddarsydda för din organisation…

BERÄTTELSER FRÅN TIDIGARE DELTAGARE

H.J. (han/honom), människorättsadvokat från Kamerun, försvarare av mänskliga rättigheter för migranter i Marocko, ledare för Subsahariska Koalitionen (ett icke-statligt organisationsnätverk)

“Jag gillade verkligen utbildningen. Särskilt övningen med fokus på kartläggning av diskriminering gav mig många nya insikter. Vi (icke-statliga organisationer) fick möjlighet att experimentera med och tänka kritiskt kring betydelsen av kön och mångfald i vårt arbete för mänskliga rättigheter. Detta ledde till nya insikter som gjorde att vi fick ett bredare perspektiv på diskriminering och att vi kunde närma oss problematiken från fler håll i vårt framtida arbete.”

L.G. (hon/henne), student från Sydafrika, Lunds universitet

“Jag känner att jag aldrig tidigare har varit så motiverad till något i mitt akademiska liv. Kursen öppnade mina ögon på så många sätt och redan från början märkte jag en förändring i min förståelse av den sociala världen utanför klassrummet. Jag kunde inte vara mer tacksam för detta!”

A.L. (hon/henne), doktorand från Mexiko, Lunds universitet

“Vissa övningar var känslomässigt utmanande, men det var nödvändigt. De var utmanande, men också stärkande. På det personliga planet var de en väckarklocka. De fick mig att på djupet omvärdera min egen erfarenhet som ung kvinna från Mexiko som bor och studerar i Europa.”

D.A. (hon/henne), studerande från USA, Lunds universitet

“Den här kursen var annorlunda än alla andra jag har läst under min akademiska karriär, eftersom den utgick från ett mycket globalt, sammanhängande perspektiv på kön och intersektionalitet. Jag tyckte att det var fascinerande att lära mig om hur kön och andra relaterade identiteter (t.ex. klass, etnicitet och funktionshinder) konstrueras i europeiska länder, och hur de hänger ihop, trots det geografiska avståndet. Jag är mycket tacksam över att ha fått ta del av detta unika tillvägagångssätt och praktisera det i våra gruppaktiviteter och diskussioner.”

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH METODER

Vårt tillvägagångssätt har visat sig stödja säkra inlärningsmiljöer genom samarbete och lagarbete — viktiga faktorer för att främja innovation, kreativitet och tillit. Våra innovativa strategier, metoder och verktyg engagerar kursdeltagarna på ett holistiskt sätt tack vare tre huvudpelare…

knowledge, skills, attitudes NOIWE three pillars of education