Tjänster

Tack vare vår erfarenhet av att arbeta i olika miljöer och kulturer kan vi ta fram en kontextanpassad utbildning och verktyg som är skräddarsydda för dina behov och visioner

Utbildningspaket för ledare, arbetsgivare, anställda och särskilda grupper med olika kompetenser och behov.

Utbildningspaket för offentliga aktörer, inklusive yrkesverksamma och lärare på skolor och universitet.

Verktygslådor (analoga/digitala) som är skräddarsydda för dina behov och visioner och som utvecklas genom metoder som bygger på samverkan.

Uppföljande bedömning och aktiviteter.

Exempel på en verktygslåda om diskriminering och intersektionalitet som utvecklats tillsammans med icke-statliga organisationer i Marocko för vår kund Heinrich Böll Stiftung. 

FÖRDELAR

Tack vare nya insikter lär du dig att använda mångfald, inkludering och mänskliga rättigheter för att skapa nya möjligheter för din organisation

Du får nya strategier för att hantera debatter, konflikter och meningsskiljaktigheter för att förändra din arbetskultur

Senaste kunderna

Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI), Sverige (2021-2022) 

Vi erbjöd utbildning i transformativt lärande och mänskliga rättigheter för utbildare, jurister och praktiker i deras internationella program i Armenien.

Forskarskolan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet (2021

Vi erbjöd en hel kurs om migration och inkludering med doktorander och använde innovativa undervisningsaktiviteter som vi har skapat, baserade på transformativt lärande. 

Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) för Nordafrika, Rabat, Marocko (2020)

Vi erbjöd ett utbildningspaket för 15 icke-statliga organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i Marocko och utvecklade en verktygslåda tillsammans med dem. Projektets titel: “Demokratisering och mänskliga rättigheter: Utbildningsmoduler och material om intersektionalitet i Marocko för icke-statliga organisationer i Marocko”.

Vi samarbetar med akademiska och icke-akademiska partner som har värdefull kunskap om specifika kulturer och sammanhang.

Utöver detta kan vi hjälpa dig att identifiera framtida utmaningar i en alltmer krävande och sammankopplad värld och att bygga upp den kunskap, de färdigheter och de attityder som ditt företag behöver för att anpassa sig till en föränderlig miljö.