INTEGRITETSPOLICY

1. Allmänt

NOIWE AB skyddar din personliga integritet och erbjuder dig alltid en hög nivå av dataskydd. Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och hanterar din personliga information, förklarar hur din information behandlas, hur vi skyddar din information, dina rättigheter och hur du kan använda den.

NOIWE AB, organisationsnummer 559372-1623, Karlskronaplan 9, lgh 1003, 214 36 Malmö, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att hantera dina personuppgifter som samlas in via vår webbplats.

2. Vilken information samlar vi in och hur hanteras den?

NOIWE AB samlar in och behandlar personuppgifter.

a) Cookies på webbplatsen. Information om användningen av webbplatsen samlas in och behandlas indirekt genom cookies. Dessa avser webbplatsens funktionalitet.

b) Kontaktformulären på webbplatsen. Dina personuppgifter behandlas endast för internt bruk, för administrativa och marknadsföringsändamål och vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra parter.

Du kan utöva dina lagstadgade rättigheter att få tillgång till, korrigera och radera dina uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till teresa.cappiali@noiwe.com.

3. Dina rättigheter

I enlighet med personuppgiftslagen har du vissa rättigheter.

a) Rätt till insyn

Du har rätt att ta del av de personuppgifter som NOIWE AB samlar in och behandlar om dig.

b) Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera och uppdatera de personuppgifter som NOIWE AB har registrerat om dig.

c) Rätt att radera

Du har rätt att begära radering av den information som NOIWE AB har samlat in om dig om syftet med att samla in och lagra informationen inte längre är relevant och/eller om vi på annat sätt är skyldiga enligt lag att radera informationen.

d) Rätt att återkalla samtycke

I den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på samtycke (relevant för direktmarknadsföring) har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, vilket innebär att vi måste upphöra med behandlingen av uppgifterna om vi inte kan behandla dina uppgifter på en annan rättslig grund.

e) Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter om vår behandling går utöver vad som är lagligt.

f) Rätt att klaga till Datainspektionen

Du har rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter hos Datainspektionen om du anser att vi behandlar informationen i strid med lagen.